Artist: Aurel Bulacu

vineri, 15 mai 2015, ora 18:00
sediul galeriei Montage din strada ing. Pisoni, nr. 24-etaj, București

Prezinta conf. dr. Nicolae Aurel Alexi.

 

 

Luiza Barcan, Adevărul literar şi artistic, 2006:

„Ca să desenezi atât de aparent liber ca Aurel Bulacu, ca să poţi obţine anamorfoze atât de convingătoare, e nevoie de o ştiinţă a desenului dobândită în timp, cu efort şi exerciţiu susţinut.”

Catalin Davidescu, România literară, 2005:

„Calitatea vizuală a lucrărilor sale, atât în varianta lor grafică, cât şi picturală, mă face să consider că ne aflăm în faţa uneia dintre cele mai articulate viziuni de factură erotică, oferită de arta românească în ultimul pătrar de veac.”

Corneliu Antim, România liberă, 1997:

„Aurel Bulacu rămâne pentru arta noastră contemporană un reper statornic şi inconfundabil prin gestul virtuoz, prin inteligenţa creativă şi prin modelul stilistic şi profesional pe care şi l-a făurit.”

Adrian Guta, text catalog, 1991:

„Laboratorul creaţiei lui Bulacu trădează o febrilitate nestinsă. Deschiderea tematică se află în interdependenţă cu prospecţiunile de limbaj. Grafician şi gravor ce nu-şi reneagă vocaţia, artistul constituie pe de altă parte un exemplu de nonconformism, neacceptând barierele între domenii şi tehnici. Artist de netăgăduită şi fertilă mobilitate, Aurel Bulacu ne propune prin actuala personală, noi certitudini şi deschideri.”

 

GALERIE DE LA VERNISAJ