Pas în 3. Impresii în mişcare

Publicat de

în categoria

Pas în 3. Impresii în mişcare este un proiect educativ şi cultural, dedicat elevilor şi cetăţenilor din Sectorul 3 al capitalei, un proiect de educaţie nonformală, la intersecţia culturii (arte vizuale, coregrafie, dans contemporan, muzică, scenografie) cu noile tehnologii. Acestea se întâlnesc în explorarea unei teme relevante pentru tânăra generaţie: apartenenţa la un spaţiu urban şi la o comunitate fizică (dincolo de comunităţile virtuale ale social media online), care îi definesc şi la care pot contribui, prin propriile atitudini şi expresii creative.Proiectul se concentrează pe educația non-formală, într-un cadru creativ şi interactiv, oferind o experiență unică participanților şi publicului evenimentelor sale: 1 spectacol de dans contemporan şi performance (prezentat de profesionişti în coregrafie, teatru şi arte vizuale), 12 ateliere educativ-creative, 1 spectacol de performance, cu două reprezentaţii, accesibil ulterior online, realizat şi prezentat de elevi (clasele V-XII) din două şcoli aflate în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.Proiectul se deschide cu un eveniment de prezentare a unui spectacol de dans contemporan şi performance cu profesionişti remarcabili, o invitaţie către grupul ţintă al proiectului – adolescenţii / elevii Sectorului 3 al capitalei – la realizarea unei serii de 12 ateliere educativ-creative prin care cei 120 de participanţi să descopere modalităţi creative de exprimare personală în relaţie cu spaţiul urban al Sectorului 3, cu patrimoniul său cultural, arhitectural, natural şi uman. Workshop-urile sunt propuse să se desfăşoare, în măsura în care este posibil, în spaţii publice deschise (de tip parc) din raza sectorului, şi se concentrează pe dobândirea şi explorarea de noi cunoştinţe şi abilităţi artistice în domenii culturale precum desen, pictură, scenografie, creaţie vestimentară, imagine foto-video, mişcare coregrafică şi performance, dans contemporan, muzică.

Proiectul se finalizează cu un spectacol de dans contemporan şi performance, produs şi prezentat de participanţii la ateliere către un public larg şi divers din Sectorul 3 al capitalei şi, ulterior, prin filmul spectacolului (inclusiv prezentarea celorlalte activităţi ale proiectului), unui public virtual (online) la nivel local, naţional şi chiar internaţional.

„Pas în 3. Impresii în mișcare” este o oportunitate pentru elevii și cetățenii din Sectorul 3 al Capitalei de a explora și de a-și dezvolta aptitudinile și pasiunile artistice într-un mediu interactiv și colaborativ. Atelierele vor fi susținute de profesioniști și parteneri recunoscuți în domeniu, ceea ce va ajuta la dezvoltarea abilităților și creativității elevilor și la integrarea lor în comunitatea locală. Acest proiect educațional va fi benefic pentru dezvoltarea personală și educația artistică a elevilor participanți, precum și pentru comunitatea locală în ansamblu.

Atelierele reprezintă şi un cadru de producţie a unui spectacol (prezentat la finalul proiectului în două reprezentaţii) în care vor fi integrate elementele (de imagine, coregrafice, de costum, scenografie, coloană sonoră etc.) create de elevi şi în care protagoniştii vor fi chiar ei cu propriile (re)descoperiri şi (re)interpretări ale unor impresii, sentimente, gânduri etc. în relaţie cu spaţiul şi comunitatea urbană de care aparţin, care îi definesc şi pe care o pot îmbogăţi cu propriile creaţii. În măsura în care va fi posibil, spectacolul va fi prezentat într-un spaţiu public deschis din Sectorul 3 sau într-un spaţiu pus la dispoziţie de parteneri, care să permită accesul liber al unui număr cât mai mare de public larg şi divers, cetăţeni ai Sectorului 3 al capitalei. Un material video de prezentare a proiectului, incluzând spectacolul în integralitate, va fi publicat şi distribuit online către un public mai larg, local, naţional şi chiar internaţional, pentru un acces liber şi după încheierea proiectului.

„Pas în 3. Impresii în mișcare” este un proiect finanțat de Primăria Sectorului 3 prin fonduri nerambursabile de la bugetul local.